Pöytäkirja: Pikkuparlamentti 2019

Jaoston tiedotuskanava

Valvojat: Ylläpitäjät, Jaosto

nalle puh
Ylläpitäjä
Viestit: 653
Liittynyt: 3.1.2005 0:58
Paikkakunta: Jyväskylä
Viesti:

Pöytäkirja: Pikkuparlamentti 2019

Viesti Kirjoittaja nalle puh »

PIKKUPARLAMENTTI 2019 PÖYTÄKIRJA
Esityslista 27.4.2019

1. Kokouksen avaus
- Kasajaoston puheenjohtaja Sakari Keckman avasi kokouksen klo 16.00.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja äänten laskijoiden valinta sekä pöytäkirjan tarkastamismenettely
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sakari Keckman ja sihteereiksi Janne Juntunen
- Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuomo Nissilä ja Markku Ahlava
- Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastus tehdään sähköpostitse, sihteeri lähettää pöytäkirjan ääntenlaskijoille sähköpostilla.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
- Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5. Tuomarikorttien uusiminen, tuomarikorttien kirjoittaminen
- Puheenjohtaja selvitti sääntöjen vaatimukset II- ja I-luokan tuomarikorttien uusimiseksi (mm. että tuomarikortti voidaan uusia yhden kerran, minkä jälkeen tuomarikurssi tulee käydä tuomarikortin saamiseksi)
- Ampumaurheiluliitto pitää luetteloa kansallisista ylituomareista ja I-luokan tuomareista
- Päätettiin, että kasa-ammuntajaosto rupeaa pitämään luetteloa tuomarikorttien haltijoista (nimi, luokka, kortin voimassa oloaika ja onko saatu kokeen perusteella vai uusittu kerran).
- Valittiin jaoston edustajaksi tuomarikorttien ylläpidon vastuuhenkilöksi Erkki Kahelin, joka oli antanut suostumuksensa asiaan.

6. Sääntöjen uusiminen ja päivittäminen sekä nykyisten sääntöjen käyttäminen
- Keskusteltiin sääntömuutoksista ja todettiin, että nykyisiä 1.4.2011 voimaan tulleita ja 15.3.2011 Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksessa hyväksyttyjä kasa-ammunnan sääntöjä (Ka/2011) noudatetaan. Esim. tunerin säätäminen tehdään istualtaan sekä etupussin muodon ja takapussin kovuuden osalta noudatetaan em. sääntöjä.
- Ampumaurheiluliiton huomautuksessa on mainittu, että kasa-ampumajaoston puheenjohtajan tulee uusia ja päivittää nykyiset säännöt. Päätettiin, että kasa-ammuntajaosto uusii puheenjohtajan johdolla säännöt vuoden 2019 loppuun mennessä. Tällöin sääntöesitys saadaan liiton käsittelyyn ja
vahvistettavaksi siten, että uudet säännöt olisivat käytössä vuoden 2020 keväästä lähtien. Sovittiin, että jaosto laittaa sääntöjen uudistuksen edetessä sääntöluonnoksia kasa-ampujien foorumille jäsenistön kommentoitavaksi ja esitysten tekemiseksi.

7. Tuomarikurssien järjestäminen ja koulutusjärjestelmän kehittäminen ja ylläpitäminen.
- Todettiin, että uusia ylituomareita ovat Sakari Keckman, Markku Ahlava ja Jussi Kahelin
- Keskusteltiin tuomaritilanteesta liiton huomautuksen pohjalta. Päätettiin, että tuomarikurrien pitämistä jatketaan. Päätettiin valita tuomarikurssien pitämiseen vastuutiimi, johon valittiin Markku Ahlava, Sakari Keckman ja Timo-Heikki Varis.

8. Teknisen asiantuntijan (TA) toiminta ja kilpailun järjestäjän velvoitteet
- Todettiin, että valvontaraportti pitää toimittaa jaostolle. Sähköinen raporttilomake löytyy liiton sivuilta. Raporttiin tulee
kirjata mahdolliset kilpailuissa todetut ongelmat. Jaoston tehtävänä ottaa sitten asioihin kantaa.
- Todettiin, että kilpailujen järjestäjä valitsee henkilön kilpailun TA:ksi (ja sopii asiasta kyseisen henkilön kanssa) ja jaosto hyväksyy (nimeää) samassa yhteydessä, kun kilpailukalenteri hyväksytään.

9. Käyttäytyminen kilpailuissa (yleiskeskustelu)
- Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että kilpailijoita on häirinnyt mm. kilpailupaikalla (katoksessa) tupakointi, äänekäs puhuminen ja alkoholin käyttö tai sen vaikutuksen alaisena oleminen. Henkilö voidaan puhalluttaa, mutta henkilö voi kieltäytyä puhaltamasta. Mikäli jury toteaa, että henkilö on
humalassa tai hänen todetaan olevan alkoholin vaikutuksen alainen, on kohteena olevalla henkilöllä itsellään sääntöjen mukaan velvollisuus osoittaa, ettei ole alkoholin vaikutuksen alainen.

10. Vuoden 2020 kilpailukalenterin valmistelu
- Keskusteltiin kilpailukalenterin valmistelusta, yhteistyöstä Ruotsin ja Norjan edustajien kanssa. – Päätettiin valita Marko Tanskanen suostumuksensa mukaisesti vuoden 2020 kilpailukalenterin valmistelijaksi.
- Muistutettiin PM-kilpailujen järjestämisvuorosta.

11. SAL 100-v. pääjuhla Tampereella 31.8.2019 tiedoksi jäsenille
- Todettiin, että suunniteltu Lohtajan 300m viikonloppu olisi ollut samaan aikaan ja kilpailu on siirretty viikkoa aiemmaksi.

12. Liiton huomautus kasa-ammuntajaostolle
- Todettiin huomautus ja päätettiin ryhtyä toteuttamaan vaadittuja toimenpiteitä. Vaatimuksiin kuului mm. jaoston raportointivastuu tehdyistä toimenpiteistä kerran vuodessa liiton kilpailuvaliokunnalle. Menettely jatkuu toistaiseksi.

13. Jaoston puheenjohtajan valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
- Jaosto esitti puheenjohtajaksi Sakari Keckmania. Keckman valittiin puheenjohtajaksi.

14. Jaoston erovuoroisten jäsenten ja yhden pois jäävän jäsenen valinta
- Erovuorossa olivat Tomi Korpi ja Marko Tanskanen ja olivat halukkaita jatkamaan. Heidät valittiin seuraavaksi kaudeksi.
- Voitto Puutio jää pois jaostosta henkilökohtaisista syistä ja jaosto esitti tilalle Erkki Kahelinia. Hänet valittiin jaoston jäseneksi seuraavaksi kaudeksi.

15. Suomen ennätysten kunniakirjojen jako
- Jaettiin Suomen ennätysten kunniakirjat (yli 20 kpl) vuosilta 2016-2018.

16. Muut asiat
- Jorma Tikkanen toivoi selvitystä voiko kasa-ammunnan pistepiekkari/piekkaria jakaa omaan jaostoon kasa-ammuntajaostosta. Tomi Korpi totesi, että pistepiekkarilajit toimivat alajaostona kasa-ammuntajaoston alaisuudessa.
- Jorma Tikkanen esitti, että foorumilla kirjoitettaisiin omalla nimellä, eikä nimimerkillä. Asiasta ei tehty päätöstä, mutta todettiin, että suositellaan ensisijaisesti kirjoittamista omalla nimellä.
- Jorma Tikkaselle luovutettu Ampumaurheiluliiton viiri ja jaoston lahja 80-vuotissyntymäpäivän johdosta.
- Jari Raudaskoski, ehdotti, että kasa-ammunnan uudet taulut olisivat ilman ylä- ja alataulun välistä vaakaviivaa. Todettiin, että noudatetaan nykyistä sääntöä. Marko Tanskasen ja Jari Raudaskosken ehdotuksesta sääntökohtaa tullaan muuttamaan uusiin sääntöihin siten, että väliviiva jätetään pois. Samoin uusiin sääntöihin tehdään kirjaus, että vanhoja vaakaviivallisia tauluja voidaan käyttää kilpailun järjestäjien varastojen loppuun käyttämiseksi kuitenkin siten, että ylätaulun ja alataulun raja on alataulun yläreuna. Tästä annetaan tarkka ohje uusien sääntöjen tullessa voimaan.
- Jari Raudaskoski esitti tarkempaa sääntöjen noudattamista esim. kiväärin lukkopultin käytön kanssa sekä säännöistä kilpailunjärjestäjille tarkampaa tulkintaa komennoista kuten esim. tuli seis -komento.

17. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10.
Hunajaa rakastava nalle, joka on taipuvainen filosofisiin mietelmiin ja lorujen keksimiseen
Lukittu